In card visit giấy Nhật

Mẫu name card đẹp

Bạn rất hiếm khi có một cơ hội thứ hai để tạo ấn tượng tốt cho đầu tiên. Điều này đúng với thiết kế web và nó càng đúng khi nói đến thiết kế card visit

Cho đi thiếp của bạn là thường  bạn gặp gỡ một ai đó tại một hội nghị hoặc thậm chí tại các quán cà phê, do đó cần lấy sự chú ý của người khác ngay lập tức và chắc chắn rằng họ nhớ bạn khi họ nhìn card visit của bạn sau này .

Hãy có một cái nhìn một số ví dụ tuyệt vời của thiết kế name card. Chúng tôi hi vọng bạn chọn một ý tưởng hay sử dụng nó để gợi ý cho công ty in card chúng tôi in name card cho bạn.

In card visit trên giấy Nhật

Giấy Nhật hiện nay có nhiều và nhiều chất liệu, mầu sắc và được in trên máy in card chuyên nghiệp của chúng tôi luôn thể hiện đúng và chuẩn mầu sắc.

Corporate Identity Card ↓

Corporate Identity Card

Fuse Design Business Cards ↓

Fuse Design Business Cards

Fluxar Business Card ↓

Fluxar Business Card

Scaline London ↓

Scaline London

3D Effect Business Card ↓

3D Effect Business Card

Kim Bentley ↓

Kim Bentley

Impression DP ↓

Impression DP

Rupture Studio Business Card ↓

Rupture Studio Business Card

Mertica Cards ↓

Mertica Cards

PR Lab Double-sided Letterpress ↓

PR Lab Double-sided Letterpress

RTC Business Card ↓

RTC Business Card

WooConcept – Business Cards ↓

WooConcept - Business Cards

Reblis Business Card ↓

Reblis Business Card

Wired Tree ↓

Wired Tree

Positive Money Solutions ↓

Positive Money Solutions

TunnelBravo ↓

TunnelBravo

Yuichiro Katsumoto ↓

Yuichiro Katsumoto

MSTRPLN Business Card 2010 ↓

MSTRPLN Business Card 2010

Black Business Cards “Famepix” ↓

Black Business Cards Famepix

Silk Business Cards With Custom Silver Foil ↓

Silk Business Cards With Custom Silver Foil

Simple Business Card for A “C” Bossé ↓

Simple Business Card for A C Bossé

Ryan Miranda ↓

Ryan Miranda

2×2 Square Business Cards ↓

Square Business Cards

Rhino Studio ↓

Rhino Studio

Bellucci Stores ↓

Bellucci Stores

Kaimak Business Cards ↓

Kaimak Business Cards

Day Legal Cotton Letterpress Business Card ↓

Day Legal Cotton Letterpress Business Card

Jonathon Tesch Personal Business Card ↓

Jonathon Tesch Personal Business Card

Lethal Dose Business Card Design ↓

Lethal Dose Business Card Design

Vertical Product Development ↓

Vertical Product Development

 

Leave a Reply