Mẫu card visit Brand New Business Card

Thiết kế name card  có thể rất khó, nếu bạn không quen thuộc với quá trình này. Như bạn sẽ thấy trong những hướng dẫn sau, có một số chương trình khác nhau mà bạn có thể sử dụng để tạo danh thiếp, nhưng  cách bố trí đúng và nhận được sản phẩm chuẩn sẵn sàng để in có thể là phần khó khăn nhất.

Các bài hướng dẫn thiết kế card visit rất quan trọng.

Lựa chọn các hướng dẫn đúng sẽ chỉ cho bạn một số kỹ thuật để thiết kế danh thiếp, cũng như cung cấp cho bạn tất cả các thông tin bạn cần để có được quy cách chuẩn làm cho thiết kế của bạn trở nên đẹp hơn.

Xem các mẫu thiết kế card của người khác

Muốn tạo cảm hứng thì chúng ta phải tìm cảm hứng trước đã, xem và xem thật nhiều mẫu card visit để tạo cho mình 1 ý tưởng, xem cái mới lạ để kích thích mình sáng tạo nên mẫu card riêng. Bạn hãy em một số mẫu mà chúng tôi có  sau đây.

One Response

  1. Lê Văn Hai
    Sep 22, 2012

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.